Nasze kompetencje


Rozwiązania GRC

Dostarczamy i wdrażamy wiodące rozwiązania klasy GRC (SAP GRC, RSA Archer, smartGRC ). Zrealizowaliśmy kilkanaście pełnych cykli wdrożenia GRC dla polskich i międzynarodowych firm. Oferujemy także usługi doradcze i szkolenia w obszarze GRC, zarządzania ryzykiem, dostępem oraz BCP.

Role i licencje w SAP

Opracowanie i przebudowa ról w SAP w oparciu o autorską koncepcję ról biznesowych, uwzględniającą analizę ryzyk SoD i RODO. Implementacja dedykowanych narzędzi do zarządzania licencjami SAP (SnowSoftware). Dedykowane szkolenia i możliwość outsourcingu dla wsparcia.

Rozdział obowiązków / SoD

Prowadzimy warsztaty z działami biznesowymi w obszarze ryzyk nadużyć i rozdziału obowiązków (SoD) / przygotowanie Matryc SoD. Wdrażamy dedykowane rozwiązania do zarządzania dostępem do systemów i SoD
(SAP GRC Access Control, smartSoD). Dostarczamy analizy SoD w modelu SaaS.

Wsparcie RODO / GDPR

Szkolenia w zakresie RODO / GDPR, ogólne oraz techniczne dla działów IT / Bezpieczeństwa. Wdrożenie dedykowanych rozwiązań dla wsparcia zgodności w SAP
(SAP ILM) oraz zarządzania procesem i repozytoriami
(RSA Archer Data Governance, Privacy Program).

Poznaj nasze produkty:: smartSoD

smartSoD jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań dedykowanych do prowadzenia prewencyjnych symulacji oraz cyklicznych audytów uprawnień z perspektywy dostępu do transakcji wrażliwych i analizy konfliktów rozdziału obowiązków. Ze względu na uniwersalne mechanizmy wbudowane w aplikację, rozpatrywanie konfliktów rozdziału obowiązków działa w warstwie czynności biznesowej, która z wykorzystaniem mechanizmów interfejsowych (tzw. connectorów) jest interpretowana dla wszystkich kluczowych systemów IT obecnych w firmie.

 
 

:: smartWorkFlow

Moduł smartWorkFlow wspiera proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach i aplikacjach biznesowych. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można zautomatyzować cały proces nadawania i odbierania uprawnień do systemów biznesowych. Podstawową korzyścią jest kontekstowe gromadzenie informacji dotyczącej ryzyk rozdziału obowiązków (ang. Segregation of Duties, SoD) związanych z realizacją konkretnego wniosku. Umożliwia to stronie biznesowej świadomą decyzję dotyczącą zakresu akceptowanych uprawnień do systemów biznesowych.

Planujesz wdrożenie GRC?

polski