SAP Identity Management IDM

SAP® IDM to system do zarządzania tożsamością i dostępem do systemów informatycznych w zaawansowanych technologicznie organizacjach. SAP® Identity Management to system do zcentralizowanej konfiguracji dostępów użytkowników do infrastruktury IT.

System zapewnia dynamiczny dostęp do aktywów przedsiębiorstwa z zachowaniem wysokich standardów Security and Compliance przy zachowaniu ciągłości działania procesów biznesowych.