SAP Audit Management

SAP Audit Management, to w pełni mobilne rozwiązanie, które wpływa na automatyzację i poprawę jakości wewnętrznych procedur audytu. W narzędziu tym można szybko i łatwo wykonać całość przebiegu procesu audytu: pozwala dokumentować, porządkować dokumenty robocze i tworzyć raporty z audytu. Oprogramowanie to oferuje moc analityczną do wykonywania wnikliwego audytu wewnętrznego oraz dostarcza pomocnych uwag. Automatyzacja i przyspieszenie procesu audytu pozwalają audytorom wewnętrznym na przyjęcie bardziej doradczej roli. Oprogramowanie wykorzystuje możliwości bazy danych SAP HANA, integrację z innymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności (klasy GRC) oraz dostosowuje audyt wewnętrzny do ogólnych celów biznesowych.


SAP Audit Management to:

  • Przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym
  • Wykonywanie terminowych ocen ryzyka przez audytorów
  • Automatyzacja procedur audytu wewnętrznego
  • Integracja z innymi rozwiązaniami klasy GRC oferowanymi przez SAP (np. SAP Business Integrity Screening czy SAP Risk Management)
  • Zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu raportowania