SAP Business Integrity Screening

Błędy, marnotrawstwo i nadużycia mogą prowadzić do strat, które zagrażają rentowności. Radzenie sobie z wątpliwymi partnerami biznesowymi może zagrozić Twojej firmie. Tradycyjne metody wykrywania podejrzanych transakcji i partnerów ekranowych mogą być kosztowne, ale nieskuteczne.

Aby zachować integralność biznesową, musisz być przygotowany na wykrycie anormalnych akcji wystarczająco wcześnie, aby je zatrzymać. Twoja organizacja musi nadążać za ciągle zmieniającymi się wzorami nietypowych transakcji. Musi ona badać partnerów biznesowych przed listami publikowanymi przez instytucje rządowe i międzynarodowe, a także prywatnych dostawców treści, aby uniknąć interakcji z partnerami wysokiego ryzyka lub objętymi sankcjami.

Jednym z rozwiązań, pozwalającym na tego typu rozwiązanie jest SAP Business Integrity Screening (uprzednio nazywane SAP Fraud Management). Dzięki korzystaniu z platformy SAP HANA oraz zaawansowanemu oprogramowaniu do analizy Big Data, SAP Business Integrity Screening wykrywa oraz zapobiega oszustwom co przekłada się na zmniejszenie strat w organizacji. Narzędzie to odpowiednio wcześnie wykrywa zagrożenia, nadużycia i anomalie przez monitoring partnerów biznesowych i danych transakcji w całym przedsiębiorstwie. Aplikacja obsługiwana przez SAP HANA może analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, co zwiększa szybkość identyfikacji wyjątków i oszustw. Dzięki temu pracownicy mogą się kupić na ulepszaniu strategii wykrywania naruszeń.

SAP Business Integrity Screening to:

  • Funkcje wczesnego wykrywania, również zawierające symulacje i kalibrację
  • Zminimalizowanie strat i ochrona dochodów
  • Zwiększanie produktywności pracowników dzięki funkcjom zmniejszającym liczbę fałszywych alertów
  • Pozwala na integrację z innymi rozwiązaniami klasy GRC oferowanymi przez SAP (np. SAP GRC Process Control)
  • Zmniejszenie ryzyka dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności oraz analizom predykcyjnym pozwalającym na dostosowanie się do nowych podejrzanych wzorców