SAP Enterprise Threat Detection

Coraz częściej spotykane cyberataki narażają przedsiębiorstwa na zagrożenia utraty danych. SAP Enterprise Threat Detection umożliwia ochronę połączonych systemów biznesowych dzięki monitorowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego. Identyfikuje, analizuje i neutralizuje cyberataki w momencie ich wystąpienia zanim nastąpi poważne zagrożenie. Aplikacja ta umożliwia w czasie rzeczywistym analizę zabezpieczeń (RTSI - real-time security intelligence), co pozwala skutecznie zarządzać podatnością systemów na zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz pomóc w zapewnieniu ochrony przed utratą danych (DLP).

SAP Enterprise Threat Detection to:

  • Wydajne i elastyczne rozwiązanie do monitorowania cyberbezpieczeństwa z funkcjami wykrywania i reagowania
  • Powiadomienia na czas, które pozwalają szybko i skutecznie niwelować zagrożenia
  • Łatwe i wydajne identyfikowanie luk bezpieczeństwa w środowisku aplikacji
  • Zgodność z systemowymi standardami bezpieczeństwa
  • Konsolidacja i przetwarzanie dużej ilości zdarzeń za pomocą platformy SAP HANA