SAP Identity Management IDM

SAP® IDM to system do zarządzania tożsamością i dostępem do systemów informatycznych w zaawansowanych technologicznie organizacjach, służący do zcentralizowanej konfiguracji dostępów użytkowników do infrastruktury IT.

System zapewnia dynamiczny dostęp do aktywów przedsiębiorstwa z zachowaniem wysokich standardów Security and Compliance przy zachowaniu ciągłości działania procesów biznesowych.

SAP® IDM usprawnia i obniża pracochłonność procesów biznesowych związaną z:

 • wyszukiwaniem danych identyfikacyjnych w systemach IT,
 • tworzeniem kont użytkowników w systemach IT,
 • przypisywaniem/usuwaniem uprawnień w systemach,
 • sterowaniem przepływem pracy dotyczącym wniosków , itd.
System SAP® IDM integruje wszystkie dane o użytkownikach i łączy się zarówno z systemami SAP®, jak i non-SAP®. Szczególnie przydatnymi funkcjonalnościami wynikającymi z integracji z SAP® GRC i SAP® HCM wydaje się:
 • automatyczne aktualizowane danych pomiędzy systemami po ich zmianie,
 • możliwość wykonania analizy ryzyka dla przydzielanych uprawnień,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami compliance ,
 • identyfikacja „martwych dusz”,
 • możliwość odtworzenia ścieżki związanej z dostępem pod kątem audytu.

Korzyści z wdrożenia SAP® IDM :

 • elastyczność w konfigurowaniu dostępów użytkowników w stale zmieniającej się strukturze organizacyjnej
 • zwiększona wydajność oparta na samoobsłudze pracowniczej (reset hasła, workflow oparty na regułach)
 • możliwość zcentralizowanego raportowania i wglądu w realizowane procesy w organizacji