SAP Read Access Logging

Dostęp do danych wrażliwych w systemie, np. danych finansowych lub kadrowo-płacowych powinien podlegać szczególnym mechanizmom bezpieczeństwa, ze względu na kwestie prawne (np. RODO). Szczególnie istotne jest określenie kto i kiedy miał dostęp do wybranych typów danych a także weryfikacja czy uprawnienia użytkownika 
(w ramach przeglądu danych wrażliwych) są dopasowane do jego rzeczywistego zakresu obowiązków.

Aplikacja Read Access Logging (RAL) umożliwia monitorowanie tego typu działań i jest dostępna standardowo dla wszystkich systemów SAP pracujących na platformach SAP NetWeaver 7.4 (niższe wersje mogą wymagać aktualizacji systemu do odpowiedniego Support Packa).

Rozwiązanie RAL obsługuje następujące interfejsy:

 • Zdalne wywoływanie funkcji RFC (sRFC, aRFC, tRFC, qRFC, bgFRC)
 • Dynpro
 • Web Dynpro
 • Serwisy WEB


Zakres monitorowanych danych może być dopasowany do indywidualnych potrzeb organizacji i prawnych wymagań bezpieczeństwa np. GDPR/RODO.

Aplikacja pozwala na pozyskanie informacji:
 • Kto przeglądał dane poufne
 • Które dane były przeglądane
 • Kiedy dane były przeglądane
 • W jaki sposób przeglądano dane (np. przy użyciu której transakcji)

Read Access Logging (RAL) to:

 • Monitorowanie i logowanie dostępu użytkowników do danych poufnych i wrażliwych
 • Mechanizm automatycznego powiadamiania o dostępie do wybranych typów danych
 • Detekcja nieuzasadnionego dostępu do danych poufnych
 • Możliwość tworzenia reguł działania w zależności od typów danych i sposobu dostępu
 • Raportowanie dotyczące wglądu do danych wrażliwych/osobowych
 • Spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych