SAP Signavio

SAP Signavio to system przeznaczony do optymalizacji procesów celem poprawy ich działania lub przygotowania organizacji do wdrożenia nowego systemu np. S/4 Hanna. W ramach naszego zespołu mamy certyfikowanych konsultantów z tego rozwiązania.

SAP Signavio oferuje szybki, prosty w obsłudze wgląd w wydajność procesów, ich zgodność, benchmarking, dopasowane rekomendacje jak naprawić i usprawnić problemy z procesami w bieżącym systemie oraz na co zwrócić uwagę w ekosystemie SAP wykonując transformację. SAP Signavio oferuje rozwiązania w sześciu obszarach.

Obszary rozwiązań SAP Signavio:

 • Process Insights
 • Process Manager
 • Process Intelligence
 • Journey Modeler
 • Process Governance
 • Process Automation

Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o najlepsze praktyki i standardy zgodności jak również o doświadczenie w budowaniu klasy korporacyjnej.

SAP Signavio Process Insights

Analiza prowadząca do szybkich wyników

SAP Signavio Process Insights to narzędzie do analizy procesów, które umożliwia szybkie odkrycie obszarów do poprawy i automatyzacji w procesach biznesowych SAP. Łatwa identyfikacja słabych punktów procesów oraz wprowadzanie niezbędnych zmian pomaga w zacieśnianiu współpracy między biznesem a IT.

Analiza prowadząca do szybkich wyników

SAP Signavio Process Insights to narzędzie do analizy procesów, które umożliwia szybkie odkrycie obszarów do poprawy i automatyzacji w procesach biznesowych SAP. Łatwa identyfikacja słabych punktów procesów oraz wprowadzanie niezbędnych zmian pomaga w zacieśnianiu współpracy między biznesem a IT.

Dostępne możliwości:

 • Szybkie nawiązywanie połączenia z aplikacjami SAP ERP oraz wydobywanie danych.
 • Zapoznanie się z kluczowymi procesami biznesowymi Twojej aplikacji SAP ERP.
 • Szybka identyfikacja obszarów wymagających usprawnień.
 • Wyszukiwanie potencjalnych przyczyn problemów z Twoich głównych wskaźników wydajności.
 • Poprawa procesów biznesowych wykorzystując rekomendowane działania i technologię.
 • Porównanie wydajności z innymi przedsiębiorstwami w branży.

Pełny przegląd sytuacji

Dzięki aplikacji SAP Signavio Process Insights możesz łatwo ładować dane procesowe, walidować je, analizować oraz identyfikować możliwości usprawnienia i sugerować działania naprawcze w ciągu kilku godzin.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Narzędzie to umożliwia automatyczne zaawansowane wydobycie danych procesowych z Twojej aplikacji SAP ERP w ciągu mniej niż 24 godzin i umożliwia zyskanie wglądu w te samej dobie.
 • Uzyskanie bardziej klarownego zrozumienia procesów biznesowych w aplikacji SAP ERP, w tym finansów, produkcji, jakości, konserwacji, obsługi, roszczeń lub wydatków kapitałowych - a to dzięki codziennym aktualizacjom.

Szybka identyfikacja problemów

Za pomocą gotowych przepływów procesów i skonfigurowanym wskaźnikom wydajności, można zmniejszyć czas potrzebny do uzyskania wglądu w procesy. Możliwe jest monitorowanie wydajności poszczególnych etapów procesów w całym przedsiębiorstwie i w procesach end-to-end. Łatwo jest określić tzw. pain points!

Kluczowe funkcjonalności:

 • Wbudowane wskaźniki metryk obejmują ponad tysiąc typowych problemów i zagrożeń na ich podstawie możliwa jest łatwa identyfikacja oraz ustalenie priorytetów do poprawy najważniejszych obszarów.
 • Zapewnienie ochrony procesów oraz szybkiego reagowania na zmieniającą się wydajność biznesową wraz z badaniem wpływu nieskuteczności procesów .
 • Podejmowanie decyzji opartych na danych w celu dokonywania ulepszeń

Filtrowanie obszaru analizy

Poprzez zawężenie obszaru zainteresowania możliwe odkrycie rzeczywistych przyczyn problemów. Zagłębiając się w każdy pojedynczy dokument pozwala na znalezienie potencjalnych przyczyn niskich wskaźników wydajności. Analiza problemu z różnych perspektyw. 

Rozpocznij poprawę już teraz

Identyfikuj praktyki biznesowe i cele. Rozwiąż źródło problemów z wydajnością procesów, wykorzystując rekomendacje usprawnień procesów bezpośrednio powiązanych z konkretnymi problemami wydajności.

Kluczowe funkcjonalności:

  Korzystaj z rekomendacji poprawek, takich jak zalecane zmiany konfiguracji lub naprawy danych, aby szybko naprawiać problemy w systemie SAP z wykorzystaniem klarownych planów działań. Dodatkowo, otrzymasz największą wartość z Twoich inwestycji w oprogramowanie SAP, korzystając z proponowanych aplikacji SAP do najlepszych praktyk i długoterminowych aktualizacji.

Współpraca między IT a biznesem

Szybsza i większa w skali identyfikacja możliwość poprawy procesów oraz automatyzacji oparta na analityce danych. Za pomocą intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika narzędziom wspiera współpracę pomiędzy decydentami, specjalistami biznesowymi oraz IT.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Menadżerowie mogą skupić się na najważniejszych obszarach w firmie, które przynoszą największe zyski.
 • Użytkownicy z kolei w łatwy sposób mogą ocenić stan oraz wydajność procesów w firmie wraz z analizą potencjalnych problemów.
 • Rozwiązanie pomaga w uzasadnieniu przekształcenia systemu SAP S/4HANA, ułatwia uzyskanie aprobaty biznesowej i wspiera współpracę między biznesem a IT na całej drodze transformacji.

Przyśpiesz proces własnej analizy

Dzięki SAP Signavio Process Insights możesz zacząć od razu, szybko zlokalizować, zawęzić, skorygować i priorytetyzować działania, wskazując ci właściwe kierunki - budując tym samym szybką drogę do inicjatyw w analizie procesów.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Szczegółowa analiza dostosowana do Twoich potrzeb w różnych systemach z pomocą SAP Signavio Process Intelligence. Skupiająca się na obszarach usprawnień o największym potencjale poprawy oraz wartości.
 • SAP Signavio Process Intelligence pomaga odkryć rzeczywiste wykonanie procesów na podstawie dzienników zdarzeń w Twoich systemach, przeprowadzić wnikliwą analizę procesów end-to-end i dzielić się wnioskami w ramach SAP Signavio Process Transformation Suite.

SAP Signavio Process Intelligence

SAP Signavio Process Intelligence to rozwiązanie do analizy procesów biznesowych, które umożliwia współpracę i pozwala na odkrycie potencjału tkwiącego w danych procesowych. Od pozyskiwania i zarządzania danymi, po szczegółowe analizy procesów, rozwiązanie to pomaga osiągać poprawy w różnych dziedzinach, włączając w to departamenty, krajobrazy systemowe oraz źródła danych, a także pozwala na zadowolenie klientów na dużą skalę.

Z rozwiązaniami SAP Signavio Process Intelligence zyskujesz:

 • Przygotowane procesowe z różnych źródeł
 • Widoczność rzeczywistego wykonania procesu, podkreślenie istniejących niedoskonałości oraz problemów wraz z monitorowaniem wydajności
 • Skrócony czas potrzebny na uzyskanie wglądu i zidentyfikowanie przyczyn niepoprawnie działających procesów
 • Poprawioną harmonię oraz zgodność procesów poprzez wizualizację naruszeń zgodności
 • Spojrzenie na rzeczywisty wygląd procesów oraz doświadczeń klientów
 • Gotowe do wykorzystania w całej organizacji wglądy.

Integracja i przygotowanie danych z różnych źródeł

 • Połączenie i pobieranie danych procesowych online i offline z różnych systemów w tym także z rozwiązań SAP Data Intelligence Cloud lub SAP Data Warehouse Cloud.
 • Przekształcanie surowych danych w dzienniki zdarzeń w środowisku, na którym procesy, biznes oraz IT mogą współpracować i tworzyć złożone modele danych. Opcje integracji zmniejszają potrzebny czas na analizę dzięki standardowym łącznikom oraz szablonom najczęściej występujących procesów i systemów.
 • Odkrywanie procesów w organizacji

  Pełny ogląd aktualnej sytuacji pozwala na zidentyfikowanie problemów typu długie czasy cyklu, wąskie gardła, wartości odstające a także warianty procesów wpływających na ogólną wydajność. Oszczędność czasu na wprowadzaniu zmian i lepszych praktyk za pomocą automatycznie generowanych nowych modeli procesów.

  Zrozumienie dynamiki procesowej poprzez dane i porównanie jak procesy funkcjonują w organizacji. Umożliwia to zidentyfikowanie naruszeń zgodności procesów. W rezultacie przedstawiony zostaje obraz pokazujący jak faktycznie działa organizacja na co dzień. Na jego podstawie możliwe jest podejmowanie decyzji oraz rozpoczęcie standaryzacji, uproszczenia bądź przeprojektowania procesów.

  Szybki start

  Gotowe rozwiązania i spersonalizowane treści umożliwiają szybkie rozpoczęcie analizy z użyciem akceleratorów SAP Signavio Process Intelligence, dostępnych dla wielu procesów i systemów źródłowych. Przyśpieszona integracja danych z szablonami standardowej transformacji danych procesowych, dostępnymi dla różnych procesów i systemów źródłowych, znacznie skracają czas i wysiłek potrzebny do przygotowania danych.

  Odkryj nowe możliwości

  Osiągaj lepsze wyniki biznesowe i zachwyć swoich klientów, pracowników oraz dostawców bardziej efektywnymi i wydajnymi działaniami. Analizuj i monitoruj swoją wydajność, aby odkryć nieefektywność procesów i zidentyfikować możliwości, wykorzystując wskaźniki oraz widżety dostosowane do Twoich potrzeb.

  Przeprowadzaj dostosowane, dogłębne analizy swoich danych za pomocą języka analizy SAP Signavio (SIGNAL) i skracaj czas uzyskiwania wniosków dzięki wbudowanym formułom i gotowym do użycia narzędziom analitycznym, które wykrywają ukryte podobieństwa lub błędy w Twoich danych.

  Udostępniaj swoje wnioski swoim kolegom bezpośrednio w SAP Signavio Collaboration Hub lub w kontekście Twoich modeli procesów w SAP Signavio Process Manager, aby podejmować decyzje oparte na danych szybciej i z większą pewnością.

  Uwzględnij doświadczenie swoich klientów w analizie

  Wykorzystaj możliwości eksploracji procesów opartych na doświadczeniu użytkownika, aby w łatwy sposób zidentyfikować niedoskonałości i problemy wpływające na wyniki finansowe Twojej organizacji. Udostępniaj wyniki analiz w postaci modeli w SAP Signavio Journey Modeler pomagając w zachęcaniu do współpracy między Twoimi ekspertami od procesów.

  Wzmocnij współpracę w zespole

  Umożliw swoim zespołom prowadzenie szczegółowej analizy procesów za pomocą połączenia funkcji samoobsługi oraz narzędzi analitycznych na poziomie eksperta. Udostępnij swoje wyniki innym i ułatw wszystkim uzyskanie znaczących informacji, które pozwolą na podejmowanie mądrzejszych decyzji oraz poprawią codzienne działanie.

  Stwórz podejście skoncentrowane na procesach, oparte na danych i zorientowane na klienta w Twojej organizacji, za pomocą wspólnego języka projektowania i optymalizacji procesów. Platforma SAP Signavio Process Transformation Suite pozwala na analizowanie, przetwarzanie, modelowanie, symulowanie, optymalizowanie i wykonywanie procesów w jednym środowisku.

  Process Manager

  Zapewnij skuteczną dokumentację, modelowanie i projektowanie procesów w Twojej organizacji dzięki zaawansowanej i intuicyjnej platformie do modelowania procesów. Process Manager pozwala na szybkie tworzenie i udostępnianie procesów, a także na ich symulację i optymalizację. Zapewnij swoim pracownikom skuteczne narzędzia do pracy z procesami, co przyczyni się do zwiększenia wydajności na dużą skalę.

   

  Możliwości SAP Signavio Process Manager:

  • Współpraca przy modelowaniu procesów
  • Automatyczne zatwierdzanie reguły modelowania
  • Lepsze dopasowanie procesów do strategii organizacyjnej
  • Wdrażanie procesów w skali całej organizacji
  • Raportowanie i dokumentowanie obecnej infrastruktury procesowej
  • Uczynienie procesów bardziej zrównoważonymi

  Współpracuj nad modelowaniem procesów w całej organizacji

  Wykorzystaj łatwiejsze i bardziej wszechstronne modelowanie procesów dla profesjonalistów od procesów oraz użytkowników biznesowych, którzy nie posiadają wiedzy na temat notacji BPMN (Business Process Model and Notation). Modeluj procesy przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść dla elementów, automatycznie pozycjonując elementy oraz poprzez ponowne wykorzystanie elementów z centralnego repozytorium.

  Porównuj modele procesów i wersje modeli oraz śledź zmiany.

  Upraszczaj modele procesów dla różnych ról poprzez użycie nakładek. Pokazuj i ukrywaj niezbędne atrybuty.

  Udzielaj opinii i komentuj całe procesy lub konkretne zadania oraz udostępniaj diagramy procesów, aby zbierać opinie w całej organizacji.

  Dostosuj notacje modelowania do swoich potrzeb biznesowych

  Wykorzystaj notacje, które najlepiej pasują do Twojej organizacji. Użyj BPMN jako standardu przemysłowego (obsługa BPMN 2.0). Stwórz hierarchię procesów w Twojej firmie z łańcuchami wartości.

  Otrzymaj czytelną listę wszystkich sugestii składni modelowania i błędów, które pomogą poprawić jakość i łatwość wykorzystania modeli procesów.

  Zatwierdzaj przepisy modelowania za pomocą ostrzeżeń, wskazówek i błędów w czasie rzeczywistym, co pomaga poprawić jakość i zrozumiałość modeli.

  Właściciele procesów mogą projektować procesy oparte na najlepszych praktykach i standardach modelowania.

  Przyśpiesz proces modelowania

  Analizuj swoją hierarchię procesów offline i w formatach, z którymi decydenci i analitycy są już zaznajomieni. Różnorodne raporty dotyczące zarządzania procesami, wykorzystania licencji i systemów IT, przeglądy RACI i wiele innych funkcjonalności.

  Raporty zapewniają przegląd potencjalnych ryzyk i związanych z nimi kontroli zidentyfikowanych w wybranych modelach procesów. Możesz dostarczać informacje na temat istotnych ryzyk procesowych i identyfikować środki i wymagania dotyczące kontroli.

  Oszczędź czas i koszty dzięki symulacjom procesów

  Przy użyciu Process Manager możesz przeprowadzać symulacje procesów, które pomogą Ci zrozumieć, jakie zmiany są potrzebne, aby osiągnąć lepsze wyniki. Porównuj różne scenariusze i eksperymentuj z różnymi wariantami, aby zobaczyć, jak wpłyną one na czas cyklu, wykorzystanie zasobów i koszty. Dzięki temu możesz dokonać lepszych decyzji dotyczących wdrożenia zmian w procesach.

  Określaj parametry symulacji, takie jak koszty, czas trwania i wykorzystanie zasobów, aby stworzyć dokładne modele procesów i przewidywać, jak będą one działać w różnych scenariuszach. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia zmian i osiągniesz lepsze wyniki w transformacji swojego biznesu.

  SAP Signavio Process Governance

  Aktywne zarządzanie procesem

  Rozwiązanie Process Governance pozwala na przekształcenie Twoich modeli procesów biznesowych w standaryzowane przepływy pracy, które można wdrożyć w całej organizacji. Koordynuj zadania, śledź ocenę procesów i pomagaj zapewnić wspólne zarządzanie procesami.

  Z Process Governance można:

  • Ustanowić 360-stopniowe zarządzanie procesami z dostępami
  • Intuicyjnie konfigurować i uruchamiać Workflow
  • Skalować swoje Workflow wraz z rozwojem biznesu - bez potrzeby pisania kodu
  • Planować oceny dojrzałości procesów dla właścicieli procesów i pomagać w zapewnieniu zgodności z przepisami
  • Korzystać z prostych kreatorów formularzy typu "przeciągnij i upuść" dla przyspieszenia procesu użytkowania
  • Pomagać zapewnić spójność i wysoką jakość wyników poprzez ograniczenie zmienności w sposobie wykonywania pracy.

  Zarządzaj cyklami wdrażania procesów

  Zacznij automatyzować zatwierdzanie procesów oraz publikowanie ich. Możesz skonfigurować właścicieli procesów, właścicieli ryzyka oraz menedżerów jakości i ich odpowiednie zadania, wybierając atrybuty procesów. Następnie możesz odwzorować i powiadomić tych użytkowników za pomocą atrybutów dotyczących zatwierdzenia procesu, oceny ryzyka i kontroli oraz oceny dojrzałości.

  Zarządzaj cyklami wdrażania procesów

  Zacznij automatyzować zatwierdzanie procesów oraz publikowanie ich. Możesz skonfigurować właścicieli procesów, właścicieli ryzyka oraz menedżerów jakości i ich odpowiednie zadania, wybierając atrybuty procesów. Następnie możesz odwzorować i powiadomić tych użytkowników za pomocą atrybutów dotyczących zatwierdzenia procesu, oceny ryzyka i kontroli oraz oceny dojrzałości.

  Ułatw zwiększenie zgodności procesów, wywołując zatwierdzenia procesów i oceny dojrzałości bezpośrednio z rozwiązania SAP Signavio Process Manager (wymagana licencja). Po zatwierdzeniu publikuj procesy automatycznie, dokumentując zatwierdzenia.

  Podnieś poziom procesów

  Skonfiguruj przepływ pracy, korzystając ze standardowej notacji BPMN. Pozbądź się arkuszy kalkulacyjnych i śledź zadania bezpośrednio w aplikacji.

  Wykorzystaj tę samą aplikację do konfiguracji i wykonania przepływów pracy oraz analizy danych w SAP Signavio Process Intelligence lub w zewnętrznym narzędziu BI.

   

  Zautomatyzuj i standaryzuj manualne decyzje, zmniejszając ryzyko podejmowania błędnych decyzji i zapewniając efektywne działanie.

  Zintegruj przepływy pracy i określone zadania z powszechnie stosowanym chmurowym oprogramowaniem, takimi jak Salesforce lub Google Drive, oraz własnymi systemami IT.

  Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i kontrolą

  Zarządzaj ryzykiem i kontrolą centralnie w jednym miejscu dzięki słownikowi w SAP Signavio Process Governance. Dzięki temu możesz łatwiej organizować ryzyka i kontrole w strukturalnie uporządkowanych folderach.

   

  • Właściciele procesów mogą sprawdzić, gdzie każdy element ryzyka lub kontroli jest używany w procesie biznesowym. Ponadto, wszystkie stworzone elementy mogą być powiązane z dowolnym procesem lub zadaniem.
  • Dla zwiększonej współpracy możesz wyświetlać i korzystać ze wszystkich elementów ryzyka i kontroli w SAP Signavio Process Collaboration Hub (wymagana licencja).

  Zbuduj konfigurowalny Workflow zatwierdzeń

  Otrzymaj potrzebne wyniki dzięki intuicyjnemu i łatwemu w użyciu narzędziu. Skonfiguruj workflow zatwierdzeń przy użyciu standardu Business Process Model and Notation, porzuć arkusze kalkulacyjne i śledź swoje zadania zatwierdzeń bezpośrednio. Wykorzystaj tę samą aplikację, SAP Signavio Process Governance, do konfiguracji i wykonywania workflow oraz analizy danych w rozwiązaniu SAP Signavio Process Intelligence lub zewnętrznym narzędziu BI.

   

  • Zautomatyzuj i standaryzuj ręczne decyzje, zminimalizuj ryzyko błędnych decyzji i prowadź efektywne operacje.

  SAP Signavio Journey Modeler

  Rozwiń doświadczenie Twoich klientów

  Za pomocą Journey Modeler możesz poprawić doświadczenia Twoich klientów. Ten program łączy potrzeby klientów z działaniem Twojej firmy, co umożliwia ciągłe ulepszanie doświadczeń klientów. To proste i skuteczne narzędzie połączy Twoje procesy biznesowe z potrzebami Twoich klientów.

  SAP Signavio Journey Modeler

  Zobacz, jak Journey Modeler integruje się z pierwszym na świecie zestawem rozwiązań służących praktyce doskonalenia obsługi klienta (Customer Excellence - CEX). Przekonaj się, jak edycja Customer Excellence zapewnia pełne 360° myślenie od zewnątrz i od wewnątrz, pomagając Ci lepiej zrozumieć, poprawić i przekształcić sposób, w jaki klienci angażują się w Twoją działalność, przekładając doświadczenie i analizę procesów na rzeczywistość operacyjną.

  Łączenie procesów

  Zobacz, jak Journey Modeler integruje się z pierwszym na świecie zestawem rozwiązań służących praktyce doskonalenia obsługi klienta (Customer Excellence - CEX). Przekonaj się, jak edycja Customer Excellence zapewnia pełne 360° myślenie od zewnątrz i od wewnątrz, pomagając Ci lepiej zrozumieć, poprawić i przekształcić sposób, w jaki klienci angażują się w Twoją działalność, przekładając doświadczenie i analizę procesów na rzeczywistość operacyjną.

  Stwórz najlepsze możliwe podróże klientów

  Przyjrzyj się podróży e-commerce i zanurz się w Journey Modeler, aby zrozumieć, poprawić i przekształcić sposób, w jaki klienci zaangażowani są w interakcje z twoim biznesem. Dowiedz się, jak wykorzystać krok po kroku modele podróży, osadzać widżety, wydobywać analizy i łączyć procesy z segmentem klienta, aby lepiej zrozumieć, jak działa twoja firma.

  Stwórz najlepsze możliwe podróże klientów

  Przyjrzyj się podróży e-commerce i zanurz się w SAP Signavio Journey Modeler, aby zrozumieć, poprawić i przekształcić sposób, w jaki klienci zaangażowani są w interakcje z twoim biznesem. Dowiedz się, jak wykorzystać krok po kroku modele podróży, osadzać widżety, wydobywać analizy i łączyć procesy z segmentem klienta, aby lepiej zrozumieć, jak działa twoja firma.

  Popraw swoje spojrzenie na podróże klientów

  Zacznij tworzyć modele podróży obok procesów biznesowych, aby wizualizować kompletny sposób, w jaki klienci, pracownicy lub dostawcy korzystają z Twoich podróży i związanych z nimi procesów.

  • Możesz projektować i modyfikować modele podróży z rozszerzonymi możliwościami dostosowywania i korzystać z branżowego standardu podejścia tabelarycznego.
  • Wykorzystaj ponad 10 typów sekcji, które przyjmują różne formaty danych, aby zbudować pełny obraz Twoich podróży.

  Podróże klientów

  Stwórz podróże klientów zgodnie ze standardami bez specjalistycznej wiedzy. Dostosuj je do branżowych standardów tabelarycznych, co pozwala na dostęp do wszystkich procesów związanych z podróżą klienta.

  • Zidentyfikuj wąskie gardła, zdublowane działania oraz zbędne kroki, które mogą negatywnie wpływać na relacje z klientami.
  • Stwórz przejrzyste środowisko, w którym wszyscy pracownicy mogą zidentyfikować obszary do poprawy, uprościć operacje i sugerować innowacje w każdej jednostce operacyjnej.

  Połącz dane z doświadczeniami

  Połącz dane z doświadczeniami

  • Połącz dane operacyjne lub dotyczące doświadczeń klientów z rozwiązaniem SAP Signavio Process Intelligence.
  • Możesz połączyć SAP Signavio Journey Modeler z zewnętrznymi systemami, takimi jak Tableau i Google Data Studio, aby pokazać dane związane z każdym etapem podróży.

   

  Oszczędzenie czasu na określenie złożoności podróży klienta

  SAP Signavio Journey Modeler automatycznie oblicza wynik Złożoności Podróży oparty na systemach IT, bramkach i przekazywaniach dla złożoności procesu, a także etapach, punktach styku z klientem, jednostkach organizacyjnych i powiązanych modelach podróży.

  Możesz wizualizować Wynik Złożoności Podróży bezpośrednio w podróży i pozostawać na bieżąco z jej złożonością i złożonością procesu w czasie rzeczywistym. Po edycji lub połączeniu nowych procesów i podróży, wynik złożoności automatycznie się aktualizuje.

  Zarządzaj podróżami, procesami i danymi w jednej platformie

  • Wykorzystaj siłę eksploracji danych z SAP Signavio Process Intelligence ze ścieżkami klientów, aby odkryć i analizować rzeczywiste ścieżki Twoich klientów. Analizuj swoje dane operacyjne, transakcyjne oraz zewnętrzne w ramach swoich inicjatyw transformacyjnych.
  • Łącz dane transakcyjjne i wydajnościowe oraz monitoruj rozwój w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, gdzie Twoje działania oddziałują na klienta, dostarczając holistyczny widok do poprawy doświadczenia klienta.
  • Z SAP Signavio Process Collaboration Hub, treści są tworzone, przechwytywane i udostępniane przez każdego, o każdej porze i na potrzeby badania ścieżek klientów oraz inicjatyw transformacyjnych.

  Źródło: Screeny ze środowiska demonstracyjnego SAP