Oferta

Produkty SAP GRC

Nasza koncepcja zintegrowanego systemu GRC, zakłada traktowanie systemu ERP, jako centrum kontroli w przedsiębiorstwie. System ERP poprzez swoją funkcjonalność, może skutecznie i efektywnie kosztowo wspierać zarządzanie kluczowymi ryzykami organizacji oraz w znaczny sposób obniżyć ryzyko wystąpienia nadużycia. Problem w obszarze GRC, z którym najczęściej borykają się firmy, to zapewnienie właściwego rozdziału obowiązków i ograniczenie nadmiarowości uprawnień w systemach IT (szczególnie ERP).
Oferta

RSA Archer eGRC

RSA Archer to system przeznaczony do zarządzania kluczowymi dziedzinami ryzyk biznesowych. Pozwala rozwijać program Governance Risk and Compliance za pomocą pełnego zestawu wielodyscyplinarnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem oraz jednej konfigurowalnej, zintegrowanej platformy oprogramowania.Oferta

smartGRC

Aplikacja smartGRC powstała jako odpowiedź na rosnące zagrożenia związane z coraz większym wpływem automatycznego przetwarzania danych na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach. Wykorzystując aplikację smartGRC firma może przeanalizować poziom ryzyka związanego z dostępem, a także podjąć świadomą decyzję, jaki poziom ryzyka jest akceptowalny oraz jakie mechanizmy kontrolne umożliwiające jego mitygację należy wdrożyć.
Oferta

Zgodność z RODO/GDPR

Działalność przedsiębiorstw na rynku jest regulowana przez wiele różnorodnych aktów prawnych ustaw, polityk itp. Wychodząc naprzeciw coraz większym i bardziej złożonym wymaganiom dotyczącym ochrony danych osobowych zachodzi potrzeba przeanalizowanie dotychczasowych rozwiązań. GRC Advisory oferuje szkolenia, audyt i wdrażanie oprogramowania, które znacząco wpłynie na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Zaufali nam