Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (czyli RODO), wprowadziło szereg zmian w dotychczasowej polityce dotyczącej danych osobowych znajdujących się w zasobach IT większości organizacji. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań IT z zakresu zarządzania ryzykiem pozwoliło nam na wypracowanie autorskiego podejścia do realizowanych projektów wspierających zapewnienie zgodności z RODO. Nasze know-how jest nieustannie uzupełniane i aktualizowane ekspercką wiedzą prawniczą, którą dostarcza nam Kancelaria BG LEGAL. Takie interdyscyplinarne spojrzenie pozwala nam realizowanie kompleksowego wsparcia w obszarze RODO w stale zmieniającym się porządku prawnym.

Szkolenia

Aktualizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadza wiele zmian dla przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prawidłowe gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

GRC Advisory oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw we wdrożeniu rozwiązań zgodnych z wymaganiami RODO/GDPR.
W ramach naszej oferty proponujemy:

  • prowadzenie szkolenia w zakresie wymagań RODO (również aspekty prawne)
  • dedykowane warsztaty dla zespołu IT w zakresie ochrony danych osobowych i wymagań ustawy
  • warsztaty w celu ustalenia wymaganych działań i opracowania harmonogramu ich wdrożenia

Audyt zgodności z RODO/GDPR

Przeprowadzenie audytu pomaga w określeniu, w jakim zakresie wdrożone przez firmę procesy dotyczące ochrony danych spełniają wymogi narzucone przez ustawę RODO. Audyt pozwala na uzyskanie zewnętrznego, niezależnego spojrzenia na słabe punkty i możliwe zagrożenia z tym związane. Zaproponowane i wdrożone procesy naprawcze wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przechowanych danych.

Audyt – korzyści:

  • wskazanie słabych punktów i potencjalnych zagrożeń
  • zaproponowanie i wdrożenie procesów naprawczych
  • stworzenie szczegółowego harmonogramu (roadmapy) zgodnie z założeniami rozwoju firmy

Wsparcie

W wielu przedsiębiorstwach wdrożenie zmian związanych z nowymi przepisami niesie konieczność przebudowy lub wprowadzenia od podstaw odpowiednich rozwiązań w systemach IT. W ofercie GRC Advisory dostępne są narzędzia, które można dostosować do struktury organizacyjnej firmy.

Dla środowisk z systemem SAP:Wszystkie środowiska - rozwiązania RSA: