SAP Financial Compliance Management (FCM) to kompleksowe rozwiązanie do nawigowania w złożonym środowisku przepisów finansowych i automatyzacji kontroli wewnętrznych nad procesami związanymi ze sprawozdawczością finansową spółki. Pomaga przekształcić ręczne, podatne na błędy i kosztowne procesy kontroli w zautomatyzowane procesy, które umożliwiają szybsze i dokładniejsze wykrywanie słabości kontrolnych w czasie rzeczywistym, rozwiązywanie problemów i raportowanie. Dzięki temu można przejść z reaktywnego do proaktywnego zarządzania zgodnością prawną w organizacji.

SAP Financial Compliance Management można wdrożyć zarówno w chmurze SAP S/4HANA, jak i lokalnie. Co więcej, integracja z SAP Signavio Process Manager umożliwia organizacji zwiększenie przejrzystości w zakresie zgodności procesów biznesowych i wizualizacji zadań kontrolnych.

Najważniejsze cechy SAP Financial Compliance Management (SAP FCM):

  • Konfigurowalne zautomatyzowane i ręczne procedury
  • Oparte na sztucznej inteligencji wsparcie decyzji, wykrywanie odchyleń w transakcjach i procesach oraz naprawianie błędów
  • Zarządzanie audytami i certyfikacją
  • Kompleksowa agregacja i symulacja ryzyka
  • Rozszerzone możliwości analityczne i raportowe

Perspektywa użytkownika końcowego korzystającego z SAP Financial Compliance Management (SAP FCM):

Kluczowe korzyści wynikające z SAP Financial Compliance Management (SAP FCM):

  • Zwiększona wydajność w zakresie zgodności z przepisami dzięki automatyzacji
  • Scentralizowane i uproszczone zarządzanie
  • Minimalizacja ryzyk związanych z nieprawidłowościami i oszustwami
  • Redukcja kosztów pojedynczej kontroli
  • Długoterminowe wsparcie i rozwój narzędzia