30 kwietnia 2019

Rozdział obowiązków (SoD) – teoria i praktyka cz.2

W poprzedniej części miało miejsce wprowadzenie w szczegóły konfliktów rozdziału obowiązków (ang. Segregation of Duties – SoD). Zdefiniowano czym jest konflikt rozdziału obowiązku oraz wskazano kluczowe […]
17 kwietnia 2019

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem – architektura i matryca SoD dla firmy produkcyjnej

25 lutego 2019

WEBINARIUM – Skuteczna weryfikacja ryzyk w uprawnieniach w ERP. Automatyzacja i dokumentacja procesu live ze smartGRC!

polski