SAP GRC Process Control

SAP GRC Process Control umożliwia skoncentrowanie potencjału organizacji na kluczowych procesach, regulacjach i ryzykach w przedsiębiorstwie. Daje możliwość stałego monitorowania kontroli, a także poprawia zgodność i wydajność procesów biznesowych równocześnie optymalizując ich koszty.

Wbudowane repozytorium pomaga zarządzać z jednego miejsca wszystkimi politykami, procedurami oraz regulacjami prawnymi właściwymi dla prowadzonej działalności. Pozwala to powiązać wewnętrzne kontrole i polityki z realizowanymi działaniami biznesowymi oraz ryzykami.

Wbudowany moduł workflow umożliwia wysyłanie automatycznych powiadomień do wszystkich interesariuszy zaangażowanych w procesy oceny, remediacji i zatwierdzenia kontroli.

SAP GRC Process Control (SAP GRC PC):

 • Usprawnia zarządzanie ryzykiem i ogranicza zaangażowanie pracowników organizacji dzięki możliwości automatycznego testowania kontroli i możliwości wygenerowania raportów oraz dashboardów zarządczych
 • Zapewnia wsparcie przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych i zarządzaniu zgodnością
 • Zwiększa efektywność pracy poprzez identyfikację i skoncentrowanie się na kluczowych elementach procesów biznesowych i ryzyk

 • Umożliwia bieżące monitorowanie efektywności kontroli oraz zgodności z wytycznymi
 • Przyśpiesza wykonywanie cyklicznych kontroli audytowych i zmniejsza koszty przeprowadzenia audytu poprzez jego automatyzację
 • Zapewnia proaktywną analizę efektywności kontroli i odpowiedzi na ryzyko
 • Uwzględnia szereg regulacji dotyczących zwalczania łapówkarstwa i korupcji (FCPA), zgodności finansowej (SOx), kontroli IT (CobIT) czy wymagań przemysłowych (Basel II / III, FDA (GxP), FERC / NERC)

SAP GRC Process Control a RODO:

SAP GRC Process Control jest także dedykowanym rozwiązaniem do wsparcia przedsiębiorstwa w ramach nowej ustawy związanej z ochroną danych osobowych (RODO/GDPR) ponieważ:
 • Zapewnia stały wglądu do statusu kontroli, a tym samym spełnia wymagania RODO
 • Automatycznie monitoruje nadzwyczajne zdarzenia w zakresie danych wrażliwych w systemie ERP
 • Kontroluje dokumenty i polityki centralne, mapy wymogów regulacji RODO na organizację
 • Przeprowadza okresową ocenę ryzyka dot. danych osobowych w celu określenia zakresu i strategii testów
 • Monitoruje progi kluczowych wskaźników dla danych osobowych, skuteczności reakcji na ryzyko